top of page

Ett av världens mest mytomspunna djur lever isolerat på ett örike i Sydostasien. Med en längd på över 3 meter och förmåga att fälla getter och hjortar utgör komodovaranen en imponerande syn. Komodovaranen är både snabb och giftig, en dödlig kombination för större landlevande däggdjur. En av världens sista stora reptiler från en svunnen tid vandrar än idag på de Små Sundaöarna spridda omkring ön Komodo.   

          I den här boken redogörs för komodovaranens ekologiska roll som toppredator och vilka hot som förekommer mot den. Komodovaranens evolutionära historia är hisnande. Komodovaranen föregicks av den förhistoriska jättevaranen Megalania som kunde uppnå en längd på 7 meter och dog ut för blott 40 000 år sedan, samtidigt som människan etablerade sig i området. Marinbiologen David C. Bernvi förklarar komodovaranens fascinerande biologi genom att dra paralleller till marina toppredatorer.

         Vi får även bekanta oss med naturfotografen Jan Fleischmann som vid ett flertal gånger lyckats med något få andra fotografer åstadkommit. Han har lyckats komma komodovaranen nära och fånga den ovanliga jättevaranen på bild från bara en armslängds avstånd. En otrolig bedrift med tanke på att flera har fallit offer för komodovaranens dödliga bett i jakt på den perfekta bilden.

Komodovaranens glupska beteende är ökänt. Trots detta dåliga rykte visas här en mer komplex bild av hur komodovaranen fungerar genom möten bakom linsen.

Drakriket: Komodovaranen som toppredator

300,00 krPris
    bottom of page