top of page

FAQ

  • Kan jag skicka in mitt manus till er?
    Ja. Du kan skicka in ett manus eller en synopsis av din bok för att vi lättare ska ha möjlighet att hantera materialet. Du skickar ditt manus i PDF eller Word-fil till info@zoologi.se. Om vi tycker din idé eller ditt manus ser lovande ut kommer vi att kontakta dig.
  • Hur får jag tag på ett recensionsex?
    Om du vill recensera en titel kan du kontakta oss på info@zoologi.se. Förklara var materialet kommer publiceras. Ange en fysisk adress i mejlet.
  • Jag är biolog/zoolog. Varför har mitt mejl hamnat hos er?
    Det är inte ovanligt att personer som skickar mejl till någon person på zoologiska institutionen vid Stockholms universitet glömmer att skriva domänmen su innan toppdomänen .se. Om en e-postadress skrivs enbart med subdomänen zoologi och sedan en toppdämnen som .se kommer zoologi att får status som domännamn. E-posten skickas då till Caracal Publishing (zoologi.se) istället för till Stockholms universitet vilket var avsikten. Var därför nogrann när du skickar din e-post. Hela adressen måste vara korrekt förnamn.efternamn@zoologi.su.se och inte förnamn.efternamn@zoologi.se.
bottom of page