top of page

De flesta djurarter riskerar att dö ut. Vi befinner oss i ett världsomfattande massutdöende orsakat av människans etablering. Detta sker genom ohållbar användning av jordens resurser. Massutdöendet omfattar inte bara djur. Växter och andra organismer försvinner i allt högre takt. Vi förlorar en art var sextionde minut någonstans i världen. Utdöendehastigheten är upp till tusengånger snabbare än vad som är normalt. Hundra savannelefanter skjuts ihjäl per dag av tjuvjägare. Noshörningshorn är värda mer än sin vikt i guld. Stellers sjöko, västindisk munksäl och asiatisk floddelfin har dött ut. Mängder av grodor, fiskar och fåglar har försvunnit. Bland större ryggradsdjur beräknas hälften vara utdöda år 2050. På grund av efterfrågan på djurdelar och habitatförlust riskerar elefanter, havssköldpaddor, tigrar och hajar att utrotas för all framtid. Stora delar av världens regnskog har bokstavligen gått upp i rök. Närmare 60 % av världens korallrev har blekts. År 2040 beräknas världens fiskevatten vara uttömda. Enligt förenta nationernas internationella plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) riskerar en miljon arter dö ut de kommande decennierna.

 

Arter utan framtid, har alla en gemensam faktor som leder till deras undergång. Människan, Homo sapiens. Människans väg ur Afrika är kantad med spåren från utdöda djur. Att utrota arter tycks ligga i människans natur. I den här boken får du reda på varför vi som art riskerar att även utrota oss själva genom exempelvis exploatering av vilda däggdjur till viltkött (bushmeat). Hela 75 % av alla nya infektionssjukdomar (t.ex. coronavirus, ebola och HIV) har spridits till människan från andra arter. Såvida vi inte löser världens allvarligast ekologiska kris, det sjätte massutdöendet, är vi som människoart dömda att gå under.

 

David C. Bernvi, är zoolog och författare till populärvetenskapliga böcker och artiklar. Han har en masterexamen i marinbiologi från Stockholms universitet. I över ett decennium har han årligen arbetat som safariguide i Sydafrika.

Arter utan framtid

300,00 krPris
    bottom of page