top of page

Brugden är Sveriges största fisk med en längd på upp till 8 meter och en vikt på närmare 4 ton. Denna jättehaj utgör en av 15 rapporterade hajarter från svenska vatten. Hajarter utgör en biologisk mångfald som minskat dramatiskt. De är i digert behov av uppmärksamhet för att skyddas från utrotning.

Varje år rapporteras håkäring utmed svenska västkusten. Håkäringen kan uppnå 7 meter i längd och en ålder av 400 år. Denna haj är faktiskt en av världens största rovfiskar och världens mest långlivade ryggradsdjur. Håbranden förekommer sporadiskt på västkusten och är en varmblodig hajart anpassad till kalla vatten precis som sin nära släkting vithajen. I denna bok reder vi ut frågan om vithajen potentiellt kan komma till Sverige på grund av klimatförändringar.

Under 2004 påträffades en vitfenad oceanhaj i Gullmarsfjorden på västkusten. En tropisk hajart rapporterad i Sverige som historiskt förknippats med hajangrepp. Hajar rapporterade i Sverige är dock i stort helt harmlösa för människan. Flera arter är små som småfläckig rödhaj, en liten ovanlig bottenlevande haj som numera återintroduceras från akvarium i Lysekil.

Det finns åtminstone 11 arter av rockor som rapporterats i svenska vatten. Däribland knaggrocka, klorocka och vitrocka. Rockor har liksom hajar minskat dramatiskt i Sverige. Rockor är mycket sårbara för bottentrålning. Hajar och rockor är numera ovanliga i Sverige på grund av överfiske. De flesta hajar och rockor fångas som bifångst medans ett fåtal har fiskats kommersiellt.

Denna fältguide bidrar med en översikt av hajar och rockor rapporterade i Sverige. Varje art presenteras med tillhörande artfakta och utbredningskarta för svenska territorialvatten. Boken erbjuder även en artnyckel till hajar och rockor rapporterade i Sverige.

Fältguide till hajar och rockor i Sverige

330,00 krPris
    bottom of page